Servizos

A cooperativa ten por obxecto a prestación do traballo das persoas socias para producir en común os seguintes  servizos:

  • Promoción e comercialización ao por menor de bens consumibles escollidos tendo en conta criterios ecolóxicos, de proximidade e éticos na súa producción

  • Xestión de Fogar Natural Apartamentos según criterios de un Turismo Responsable. 

  • Realización de  accións de formación, asesoramento, mediación, sensibilización e cooperación que inclúan temáticas de economía social, vida saudable, alimentación, consumo consciente e responsable, soberanía alimentaria, comercio xusto, xénero, ecofeminismo, medio ambiente, así como aqueles ámbitos que estean alineados á filosofía da cooperativa.

  • Participación e/ou colaboración en feiras, mercadiños e diversos eventos co obxecto de potenciar e apoiar un comercio local máis responsable e sostible.

  • Colaboración con outras entidades a promover os principios da economía social e do comercio xusto.

  • Promoción  e participación en iniciativas de cooperación internacional vencelladas á filosofía da cooperativa.

  • Promoción da cultura e da lingua galega.